Els Diacrítics

L’accent diacrític permet distingir el significat de paraules que tenen la mateixa grafia. En fem servir quinze.

 Duen accent diacrític   No duen accent 
 • bé, béns (riquesa; adverbi)
  Això està molt .
 • déu (divinitat)
  Mart és el déu de la guerra.
 • és (verb ser o ésser)
  En Joan és enginyer.
 • mà (part terminal del braç)
  Li fa mal la .
 • més (quantitatiu)
  No en vull més.
 • món (la Terra)
  L’any que ve faré la volta al món.
 • pèl, pèls (vellositat)
  Et caurà el pèl.
 • què (pronom relatiu tònic; interrogatiu)
  No sé què vols.
 • sé (verb saber)
  Ja ho .
 • sí (adverbi d’afirmació)
  , noi, tens raó.
 • sòl, sòls (el terra)
  Aquest sòl és argilós.
 • són (verb ser o ésser)
  Són uns genis.
 • té (verb tenir)
  Té una gran casa.
 • ús (utilització)
  N’ha fet un mal ús.
 • vós (tractament)
  Tracta’l de vós.
 • be, bens (anyell; nom de lletra)
  He menjat carn de be a la planxa.
 • deu, deus (xifra; verb deure; font)
  Té deu milions però me’n deu cinc.
 • es (pronom reflexiu)
  En Joan es complica la vida.
 • ma (possessiu)
  M’ho ha dit ma mare.
 • mes (període; conjunció; possessiu)
  Tornaré el mes que ve amb mes germanes.
 • mon (possessiu)
  M’ho ha dit mon pare.
 • pel, pels (contracció per + el)
  Vas pel mal camí.
 • que (conjunció; pronom relatiu àton)
  Que em deixis anar.
 • se (pronom reflexiu)
  No se li pot dir res.
 • si (pronom reflexiu; conjunció; nota)
  Si vols, vindré.
 • sol, sols (astre solar; verb soler; adverbi; nota)
  Sol de març, set anys a la cara.
  Se sol quedar sol quan pren el sol.
 • son (possessiu; fet o ganes de dormir)
  Son cosí sempre té molta son.
 • te (infusió; pronom feble; nom de la lletra)
  Puc oferir-te te o cafè.
 • us (pronom feble)
  Aviat us ho diran.
 • -vos (pronom feble)
  Porteu-vos bé.
Alerta

Conserven l’accent en plural els mots següents: béns, déus, pèls, quès, sís i sòls (però mans, mons).

D’acord amb la normativa, no s’aplica l’accent diacrític en els compostos i derivats d’aquests mots, per exemple: adeu, adeu-siau, marededeu, pregadeu, semideu; rodamon; a contrapel, repel; entresol, subsol, etc.

Exercicis sobre els diacrítics

Exercici 1Exercici 2