admin

Els Diacrítics

L’accent diacrític permet distingir el significat de paraules que tenen la mateixa grafia. En fem servir quinze. bé, béns (riquesa; adverbi) Això està molt bé. déu (divinitat) Mart és el déu de la guerra. és (verb ser o ésser) En Joan és enginyer. mà (part terminal del braç) Li fa mal la mà. més (quantitatiu) No en vull més. món (la Terra) L’any que ve faré la volta al món. pèl, pèls (vellositat) Et caurà …

Els Diacrítics Leer más »

La Síl·laba

Una síl·laba és cadascuna de les emissions de veu amb què podem pronunciar una paraula. Totes les paraules poden dividir-se en síl·labes, excepte les monosíl·labes. Perquè hi hagi una síl·laba, com a mínim hi ha d’haver una vocal. Segons el nombre de síl·labes, les paraules són: monosíl·labes: tenen una sola síl·laba (llet, pal) polisíl·labes: tenen més d’una síl·laba (a/gru/pa/ment, a/ten/ci/ó) A l’hora …

La Síl·laba Leer más »

L’accentuació

L’accentuació L’accent gràfic és un signe que posem en algunes paraules per a indicar sobre quina síl·laba rep el colp de veu més fort: camió, història, etc. Les paraules monosíl·labes no poden dur accent (només algunes presenten accent diacrític), pots veure més ací. Les paraules polisíl·labes duen accent gràfic d’acord amb unes regles que veurem …

L’accentuació Leer más »