Com redactar un article d’opinió en el C1

Els articles d’opinió es troben dins de l’àrea d’expressió escrita de qualsevol examen per a obtindre un títol certificat de valencià, per tant, serà fonamental preparar-se’ls bé i conéixer a la perfecció la seua estructura per tal d’obtindre la màxima nota. A part d’aquest tipus de text, també ens poden demanar una carta formal, però, de moment, ens centrarem en els articles d’opinió.

como-redactar-un-articulo-de-opinion-de-c1-valencia

Un article d’opinió pot tindre vàries estructures. De primeres, es pot pensar que la millor forma d’afrontar-lo és amb la típica estructura de introducció, nus i desenllaç però, normalment, no és l’estructura que millor s’adapta, encara que pot ser una opció. Si ens demanen que diguem avantatges i inconvenients sobre qualsevol tema, l’estructura que haurem d’utilitzar per a cada paràgraf és: introducció, avantatges, inconvenients i conclusió. També es pot fer a l’inrevés: començar pels punts negatius i desenvolupar després els positius. En la introducció explicarem de manera general el problema o tema que se’ns ha plantejat. En la conclusió valorarem els avantatges i inconvenients, donant una valoració final del tema o una solució, la qual pot ser la teua opinió personal.

Una altra estructura pot ser: introducció, avantatge + inconvenient, avantatge + inconvenient i conclusió. Aquesta estructura és molt bona per a rebatre immediatament els arguments exposats. Com en l’anterior, es pot alterar l’ordre de nomenament dels punts positius i negatius.

Una vegada tinguem l’estructura clara, haurem de tindre en compte les pautes següents: el llenguatge ha de ser clar, concís, senzill i natural; no abuses de les preguntes retòriques, sobretot si te les respons a tu mateix, has d’anar directament al contingut de l’esperada resposta; el registre no pot ser col·loquial sinó estàndard, almenys; si feu citacions literals no oblideu les cometes; utilitzeu connectors, intentant no repetir-los; si escriviu alguna paraula en un altre idioma poseu-la també entre cometes.

Finalment, s’ha de rellegir l’article vàries vegades, per a verificar la seua ortografia i gramàtica, però també la cohesió en cada paràgraf i la seua coherència general. És molt important també no excedir el límit de paraules.

Amb tots aquests consells i pautes bàsiques hauría de ser suficient per a aprovar aquesta part. Molta sort!