Examen de Valencià B2 de l’EOI

L’examen B2 de valencià de l’Escola Oficial d’Idiomes és una prova molt semblant a l’examen de la JQCV, l’única diferència és que no tens la part d’estructures gramaticals i lèxiques. Però en contra, tens 3 exercicis en les 2 parts de comprensió. Depenent del nivell de cada persona, hi ha gent que li resulta més senzill l’examen de l’EOI mentre que a unes altres és el de la CIEACOVA.

L’examen de valencià B2 de l’EOI té una duració de 3 hores i 25 minuts, la prova oral es fa un dia diferent a les proves de comprensió i expressió escrita. L’avaluació és molt semblant als exàmens de la JQCV i la CIEACOVA.

Comprensió Oral de l’Examen de Valencià B2 de l’EOI

Comprensión Oral del Examen de Valenciano B2 de la EOI

Aquesta àrea té 3 exercicis de comprensió oral. El 1r exercici de comprensió oral és d’aparellar fragments de l’àudio amb idees, cada resposta té un valor de 2 punts.

En el 2n exercici hauràs d’escoltar un àudio i respondre 10 preguntes de vertader o fals, cada pregunta val 1 punt. I en el 3r exercici de comprensió oral tindràs respondre a 5 preguntes d’opció múltiple (a, b, c), cadascuna té un valor de 2 punts.

Aquesta àrea de comprensió oral té un valor de 30 punts, i has de traure el 60% (18 punts) o el 50% (15 punts) per a aprovar-la. Les preguntes errònies no penalitzen.

Comprensió Escrita de l’Examen de Valencià B2 de l’EOI

 

Comprensión Escrita del Examen de Valenciano B2 de la EOI

En aquesta àrea tens 3 exercicis. En el 1r exercici de comprensió escrita has de relacionar 8 preguntes amb altres 8 idees entre 10 opcions d’un text, cada pregunta ben contestada val 2 punts. En el 2n exercici de comprensió escrita has de contestar a 10 preguntes de vertader o fals sobre un text, cada pregunta bé val 1 punt. I el 3r exercici has de respondre a 7 preguntes d’opció múltiple (a, b, c) sobre un altre text diferent de la resta d’exercicis, cada pregunta val 2 punts.

Aquesta àrea de comprensió escrita té un valor de 40 punts, i has de traure el 60% (24 punts) o el 50% (20 punts) per a aprovar-la. Les preguntes errònies no descompten.

Expressió Escrita de l’Examen de Valencià B2 de l’EOI

L’expressió escrita de l’EOI és semblant al de la JQCV, ja que has de redactar 2 textos, mentre que en la prova de la CIEACOVA només 1 text.

En el 1r exercici d’expressió escrita has de triar entre 2 opcions i escriure un text de 180 i 210 paraules. Els textos poden ser cartes formals, articles de revistes o blogs. Aquest exercici té un valor de 60 punts.

En el 2n exercici has d’escriure un altre text més curt, entre 120-140 paraules i normalment sol ser un correu electrònic o un xicotet comentari. Aquest exercici té un valor de 40 punts.

Aquesta àrea de comprensió escrita té un valor de 100 punts, i has de traure el 60% (60 punts) o el 50% (50 punts) per a aprovar-la.

Expressió Oral de l’Examen de Valencià B2 de l’EOI

En l’àrea d’expressió oral és molt semblant al de la JQCV, ja que tens un monòleg. En el 1r exercici d’expressió oral has de fer un monòleg sobre un tema en concret i amb 4 idees que tindràs desenvolupar oralment. Utilitza sempre experiències personals o de coneguts per a tindre tema sobre el qual parlar. Aquesta prova té una duració de 3 a 4 minuts.

En el 2n exercici d’expressió oral és un diàleg entre 2 persones sobre un tema a l’atzar, on cadascun tindrà defensar una postura. Cada participant haurà de defensar la seua opció enfront de l’altre, i el temps màxim d’aquesta prova serà de 7 o 8 minuts per a arribar a un acord.

Ací tens models d’exàmens de valencià B2 de l’EOI.