Recursos per a Aprovar l’Examen de Valencià B2

Si t’estàs preparant l’examen de Valencià B2 i necessites practicar els continguts, ací tens una recopilació del temari de Valencià B2 que necessites per aprovar. En aquest nivell intermedi de valencià l’usuari ha de ser capaç de comprendre les idees principals de textos complexos sobre diferents temes i, a més, expressar-se amb un grau de fluïdesa i espontaneïtat en la llengua oral amb parlants natius.

Continguts Lingüístics per a l’examen de Valencià B2

Fonètica i Ortografia

Morfosintaxi

Lèxic i Semàntica