L’Examen de Valencià B2 de la CIEACOVA

L’examen B2 de valencià de la CIEACOVA és una prova molt semblant a l’examen de la JQCV, l’única diferència és en el sistema d’avaluació i el tipus d’exercicis que veuràs més endavant. Depenent de les capacitats de cada persona, hi ha gent que li resulta més senzill l’examen de la JQCV mentre que a unes altres el de la CIEACOVA.

L’examen de valencià B2 de la CIEACOVA té una duració de 2 hores i 30 minuts. Per a aprovar aquest examen necessites traure un 60% (60 punts o més) del total. En aquest aspecte és igual que l’examen de la JQCV, però en la CIEACOVA en cadascuna de les àrees has de traure un 50% o més per a aprovar (encara que pots tindre una àrea amb un 40%) mentre que en la JQCV pots traure un 40% en dues àrees sempre que serveis un 60% en les altres per a compensar.

Comprensió Oral de l’Examen de Valencià B2 de la CIEACOVA

Aquesta àrea té 2 exercicis de comprensió oral. En el 1r exercici de comprensió oral has d’escoltar un àudio i contestar a 8 preguntes amb una frase curta. Aquest exercici pot resultar més difícil que en altres proves de certificació del valencià.

En el 2n exercici de comprensió oral podràs escoltar un àudio i respondre a 7 preguntes de resposta múltiple (a, b , c). En els 2 exercicis de comprensió oral les preguntes errònies no penalitzen. Aquesta part té un valor del 15% sobre la nota final.

Comprensió Escrita de l’Examen de Valencià B2 de la CIEACOVA

En aquest àrea has de llegir 2 textos i respondre a una sèrie de preguntes. En el 1r exercici de comprensió escrita has de respondre 7 preguntes de resposta múltiple (a, b , c). Mentre que en el 2n exercicis de comprensió escrita has de contestar a 8 preguntes amb una frase curta. Les respostes errònies no descompten.

Aquesta àrea de comprensió escrita té un valor del 15% del valor sobre la nota final, i hauràs de tindre bé almenys 8 o més preguntes.

Coneixements Gramaticals i Lèxics de l’Examen de Valencià B2 de la CIEACOVA

Comprensión-Escrita-del-Examen-de-Valenciano-B2-de-la-CIEACOVA

Està àrea és de les més llargues de la prova ja que consta de 4 exercicis sobre coneixements gramaticals i lèxics. En el 1r exercici has d’emplenar 12 buits amb la paraula relacionada que hi ha entre parèntesi. Cada resposta correcta té un valor de 0,5 punts i el màxim d’aquest exercici són 6 punts.

En el 2n exercici de coneixements gramaticals tens 12 paraules amb entre 3 opcions (a, b, c) per a completar els buits d’un text. Aquest exercici s’avalua igual que l’anterior, cada resposta val 0,5 punts i el màxim són 6 punts.

El 3r exercici tracta sobre lèxic i has de trobar la paraula correcta per a cada definició. Tens 8 oracions amb un valor de 0,5 punts cadascuna, i el màxim són 4 punts.

En el 4t exercici de lèxic també has de triar entre 2 paraules la forma correcta dins d’un text. També tens 8 paraules per a respondre amb un valor de 0,5 punts i el màxim són 4 punts.

En aquesta àrea els errors no descompten i té un valor del 20% sobre la nota final. Hauràs de traure 10 punts o més per a aprovar aquesta àrea.

Expressió Escrita de l’Examen de Valencià B2 de la CIEACOVA

Léxicos-del-Examen-de-Valenciano-B2-de-la-CIEACOVA

L’expressió escrita de la CIEACOVA és més fàcil que la de la JQCV ja que tan sols has de redactar un text, mentre que en la JQCV són 2 textos.

En l’exercici d’expressió escrita de la CIEACOVA B2 valencià has de redactar un text de 200 paraules entre 2 opcions que tindràs per a triar. Els tipus de textos poden ser articles per a revistes o blogs, correus electrònics o cartes formals. En el text s’avalua l’Adequació (3 punts), la coherència (3 punts), la Cohesió (4 punts), els errors gramaticals (9 punts) i la Riquesa i precisió en el lèxic (1 punt). Si escrius menys de 100 paraules tindràs 0 punts en l’exercici i si escrius menys de 150 paraules tindràs 0 punts en Adequació.

És senzill traure 10 punts o més en aquesta àrea ja que has de vigilar els errors gramaticals i escriure amb sentit. Aquesta àrea té un valor del 20% sobre la nota final.

Expressió Oral de l’Examen de Valencià B2 de la CIEACOVA

En l’àrea d’expressió oral és molt semblant a la de la JQCV però amb l’avantatge que no tens un monòleg. En el 1r exercici d’expressió oral has de llegir un text i donar la teua opinió, no n’hi ha prou amb afirmar o negar, hauràs de justificar el teu punt de vista amb almenys 2 minuts. Utilitza sempre experiències personals o de coneguts per a tindre tema sobre el qual parlar.

En el 2n exercici d’expressió oral és un diàleg entre 2 persones sobre un tema a l’atzar, on cadascun tindrà defensar una postura. Cada participant haurà de defensar la seua opció enfront de l’altre, i el temps màxim d’aquesta prova serà de 4 o 5 minuts per a arribar a un acord.

El valor d’aquesta àrea és del 30% sobre la nota final, és la part amb més valor de tot l’examen de *b2 de valencià de la CIEACOVA.

Ací tens models d’exàmens de valencià B2 de la CIEACOVA.