B2

numeros-en-valenciano

Los números en Valenciano

Si quieres aprender valenciano, tienes que aprender como se dicen los números del 1 al 100. No son muy difíciles de aprender pero si que hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes. Los números cardinales en valenciano suelen ser fáciles de aprender en cambio los ordinales suelen ser más difíciles. Tenemos ejercicios para practicar …

Los números en Valenciano Leer más »

Els verbs regulars i irregulars

Els verbs es classifiquen en regulars i irregulars. Els verbs regulars són aquells que es conjuguen sense alteracions en el lexema o sense modificar les desinències de la conjugació a què pertanyen; i els irregulars, els que presenten alteracions en el lexema o es conjuguen modificant les desinències o la vocal temàtica de la conjugació a què pertanyen. …

Els verbs regulars i irregulars Leer más »

Els Interrogatius

Els interrogatius són les paraules que fem servir per fer preguntes i demanar informació. També s’usen en frases admiratives o exclamatives. Pronoms Interrogatius Funció Valencià Castellà Davant d’un substantiu Quin Quina Quins Quines Qué Quant Quanta Quants Quantes Cuánto Cuánta Cuántos Cuántas Davant de verb Per a persones Qui Quién Davant de verb Per a coses Què …

Els Interrogatius Leer más »

Diftongs i Hiats

Cada cop de veu que fem quan pronunciem una paraula és una síl·laba. En general, una paraula té tantes síl·labes com vocals. Però hi ha casos en què trobem dues vocals a la mateixa síl·laba; són els diftongs. Si tenim dues vocals seguides que formen part de síl·labes diferents, es tracta de hiats. Els diftongs són grups de dues vocals …

Diftongs i Hiats Leer más »

Els Diacrítics

L’accent diacrític permet distingir el significat de paraules que tenen la mateixa grafia. En fem servir quinze. bé, béns (riquesa; adverbi) Això està molt bé. déu (divinitat) Mart és el déu de la guerra. és (verb ser o ésser) En Joan és enginyer. mà (part terminal del braç) Li fa mal la mà. més (quantitatiu) No en vull més. món (la Terra) L’any que ve faré la volta al món. pèl, pèls (vellositat) Et caurà …

Els Diacrítics Leer más »